GEVELRENOVATIE MET OF ZONDER ISOLATIE?

  • isolatie zal uw wooncomfort verhogen: een aangenamer leefklimaat en minder geluidshinder
  • isolatie maakt uw energiefactuur financieel aantrekkelijker: het energieverbruik is ongeveer 3x lager bij een goed geïsoleerd huis dan bij een slecht geïsoleerde woning

 

Via uw netbeheerder kan u een premie ontvangen van 15 EUR per m² geïsoleerde muuroppervlakte.

Aan welke voorwaarden dient er voldaan te worden:

  • premie geldt voor isolatie van een buitenmuur langs de buitenzijde;
  • premie geldt enkel voor woningen, wooneenheden of woongebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest én die vóór 1/1/2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet of waarvoor de bouwaanvraag vóór 1/1/2006 is ingediend, maar die pas nadien aangesloten zijn;
  • premie geldt niet voor volledige herbouw van woningen (= nieuwbouw);
  • de werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer;
  • de datum op uw eindfactuur (en niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen;
  • het aanvraagformulier moet bij uw netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na factuurdatum. Enkel facturen die max. 1 jaar oud zijn komen in aanmerking;
  • het nieuw geplaatste isolatiemateriaal moet minstens een warmteweerstand (Rd-waarde) halen van 3 m² K/W. De Rd-waarde van bestaande isolatielaag en van afwerkingslaag mag niet verrekend worden om de minimumgrens te halen;
  • ook een huurder kan deze premie aanvragen.

Wil u hiervoor in aanmerking komen? Vraag dan meer informatie via info@vdphomesolutions of bel naar 0472/68.50.62.